Terms and conditions

Svanelykke(C) Teamet ApS
Skovvejen 62
6640 Lunderskov
mail@svanelykke.dk
CVR 29513503
Telefon 50393344

Aftalens parter:
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Svanelykke(C) Teamet ApS afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

Svanelykke(C) Teamet ApS anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På svanelykke.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til mail@svanelykke.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms. Nogle kurser og foredrag er dog uden moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på svanelykke.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra svanelykke.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til svanelykke.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og svanelykke.dk er først indgået, når svanelykke.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets der kan læse. Der er således ingen andre der se oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra svanelykke.dk

Accept af

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik kortindehaveren har logget ind på sin personlige administrationsside (du får en mail med link til din administrationsside), da abomennementet er tages i brug ved dette. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

Abonnements køb vilkår og fortrydelse
Ved køb af abonnement træder det i kraft lige efter fuldendt køb. Du får en gratis den gratis prøveperiode, der er anført i produktet. Dit abonnement bliver derefter automatisk fornyet med det interval der er beskrevet i det gældende abonnement. Du kan til enhver tid selv opsige dit abonnement på din loginside, sende en mail til mail@svanelykke.dk. Der vil derefter ikke blive trukket flere betalinger.

Kvittering og faktura
Efter hvert køb/træk bliver der sendt kvittering om købet til den e-mail, der er oplyst ved købet. Kvittering kan desuden downloades på kundekontoen.

Kortindehavers ansvar og hæftelsesforhold
Kunden har ingen forpligtelser. Det er frit for, at kunden bruger sine serviceydelser, der er købt.

Fornyelse og sletning af kortnummer
Quickæay opbevar kortnummer sikkert, så længe abonnementet er aktivt. kortoplysningerne slettes hos Quickpay når abonnementet opsiges og kundens data slettes. Kunden kan selv slette og opdater kortoplysninger på kundens loginside.

Reklamation:
Svanelykke(C) Teamet ApS yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fortrydelsesret:
Meddeler Svanelykke(C) Teamet ApS at kunden har fortrudt sit køb inden dage efter levering, tilbagebetaler Svanelykke(C) Teamet ApS købesummen.

Hvis varen returneres og fortrydelsesretten udnyttes kan dette kun ske såfremt varen samt emballage returneres i væsentlig samme stand og mængde som da du modtog den, det vil sige at varen ikke må være skrammet, defekt eller lign.

Varen må gerne pakkes ud, så længe du kan returnere den i væsentlig samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt. Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Husk derfor altid at gemme emballagen til du er sikker på, at du vil beholde varen.

Se den udvidelse penge tilbage garanti her. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt købesummen. Vi anbefaler at du sender varen retur som pakke med Post Danmark. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private og virksomheder.)

Der er ingen fortrydelsesret på billetter og kurser.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Svanelykke(C) Teamet ApS.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Svanelykke(C) Teamet ApS kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Svanelykke(C) Teamet ApS afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Forbehold for ændringer:
Svanelykke(C) Teamet ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer

E-mail
Når du køber et produkt følger der i mange tilfælde en efterfølgende information pr. e-mail. Information kan være Faktura, yderligere information om produktet, vejledning, supplerende tilbud, nyheder m.v.

I hver bunden af hver e-mail er det nemt at frabede sig, at få yderligere information og afmelde denne service.

Sikkerhed:
Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du skal blot sende en mail til os og oplyse dit navn og din adresse. Du vil indenfor 10 dage modtage en mail om hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du vi sletter disse oplysninger skal det fremgå tydeligt af din mail.